“Panduan Kendali Usrah Remaja”

kendali

Selain dari buku ‘Remaja Soleh’, Teen Circle Centre juga menerbitkan satu panduan usrah remaja yang mengandungi Modul Latihan Kemahiran dan beberapa tips untuk mengandalikan slot-slot usrah. Buku ini adalah untuk rujukan para naqib atau naqibat sahaja.

 

Maklumat lanjut buku ini adalah seperti berikut:

  • Buku ini adalah untuk panduan pengendali Usrah Remaja terutamanya para naqib/naqibah. Namun begitu, buku ini tidak menyediakan bahan-bahan perbincangan dalam Usrah Remaja.
  • Buku ini perlu dirujuk bersama-sama dengan buku ‘Tajuk-tajuk Asasi Untuk Remaja Soleh’ terbitan Teen Circle Centre yang mengumpulkan kandungan sukatan Usrah Remaja.
  • Setiap naqib atau naqibah perlu memiliki buku ini dan merujuk kepada panduan-panduan yang diberikan dalam mengendalikan Usrah Remaja.
  • Para naqib/naqibah dinasihantkan agar membaca buku ini secara keseluruhan sebelum memulakan tugas pengendalian usrah.
  • Bagi setiap usrah yang hendak dilaksanakan, para naqib/naqibah dinasihatkan untuk mengulangi pembacaan pada tajuk-tajuk khusus yang menyentuh penyampaiannya.
  • Buku ini mengandungi modul-modul Latihan Kemahiran yang merupakan salah satu komponen Usrah Remaja. Bagi memastikan keberkesanan sesi latihan tersebut, anda dinasihatkan agar tidak memberikan buku ini kepada ahli-ahli kumpulan.
  • Naqib perlu benar-benar memahami arahan-arahan dalam modul-modul tersebut sebelum memulakan sesi. Kejayaan sesi latihan ini amat bergantung kepada cara pengendaliannya.
  • Modul-modul yang diberikan ini akan lebih berkesan dan menepati matlamat jika naqib mengikuti sesi latihan yang disediakan oleh pihak pengelola.

 

Advertisements

Muzik dan Hiburan dalam Islam

Gerakan dakwah bukan hanya berperanan untuk melakukan amar makruf dan nahi munkar tetapi ia juga harus berperanan untuk mengemukakan alternatif yang lebih baik bagi mengganti satu kemunkaran dan menyelesaikan masalah manusia.

Salah satu daerah yang memerlukan alternatif dan penyelesaian dari Islam ialah daerah hiburan atau lebih khusus musik dan nyanyian.
Menghukum musik hari ini sebagai haram secara umum sahaja tidak memadai kerana hakikatnya naluri manusia secara semulajadi memerlukan hiburan sede-mikian dalam hidup.

Persoalan yang lebih penting ialah apakah alternatif bagi musik popular hari ini? Jika alternatif sedemikian wujud bagaimanakan ia dapat dimasyarakatkan kepada manusia umumnya – merentas batas bangsa, geografi, ugama dan budaya. Merentas batas-batas yang dinyatakan tadi bermaksud ia tidak hanya diterima oleh umat Islam atau bangsa Melayu sahaja tetapi juga diterima oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana populariti rentak-rentak dan konsep musik seperti rap, rock dan blues.

Nasyid Sebagai Satu Alternatif?
Read the rest of this entry »

Kategori

Teen Circle dipecahkan kepada beberapa kategori:

Bahan Usrah

Pengumuman

Panduan Naqib

Ukhuwwah

Isu Semasa

Berita

Gambar

Video